Goldmark

Karl Goldmark là nhà soạn nhạc Hungary, sinh ra trong một gia đình gốc Do-thái đông con, ông là một trong số 20 người con. Ông bắt đầu học violon ở Nhạc viện Sopron (1842-44) sau đó được bố gửi sang Vienna học với Leopold Jansa được 18 tháng thì hết tiền. Ông phải tự chuẩn bị vào học trước tiên ở  Đại học Kĩ thuật Vienna sau đó vào Nhạc viện Viên học violon với Joseph Bohm và học hòa âm với Gottfried Preyer.                                        

Các thể loại khác do Goldmark sáng tác (6)

Bình luận (0)