Gesualdo

Carlo Gesualdo, còn gọi là Gesualdo di Venosa, Hoàng thân Verosa và Công tước xứ Conza là một quý tộc Ý là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ  đàn lute cuối thời kì phục hưng.                                     

Các thể loại khác do Gesualdo sáng tác (1)

Bình luận (0)