Galuppi

Baldassare Galuppi la nhà soạn nhạc Italia sinh ở Vơ-ni-dơ. Ông có những thành công trong sự nghiệp ở Luân đôn và Saint-Peterburg nhưng nền tảng chính của sự nghiệp vẫn là ở Vơ-ni-dơ.                                                   

Các thể loại khác do Galuppi sáng tác (1)

Bình luận (0)