Francois-Joseph Gossec

    François-Joseph Gossec là nhà soạn nhạc, nhạc trưởng, nhà sư phạm người Pháp. Ông là một trong những nhà soạn nhạc lớn thời kỳ âm nhạc Cổ điển.

Các thể loại khác do Francois-Joseph Gossec sáng tác (1)

Bình luận (0)