Elgar

Sir Edward William Elgar là nhà soạn nhạc Anh, nhiều tác phẩm của ông đã trở thành vốn cho các buổi hòa nhạc ở nước Anh và nước ngoài. Trong số các tác phẩm nổi tiếng có Enigma Variations, the Pomp and Circumstance Marches, concertos cho violon và cello và 2 bản giao hưởng. Ông cũng sáng tác các tác phẩm thanh nhạc.                           

Các thể loại khác do Elgar sáng tác (32)

Bình luận (0)