Duy Quang

Tham gia hoạt động âm nhạc từ thời học sinh phổ thông. Tốt nghiệp Đại học sáng tác Nhạc viện Hà Nội. Ông là người có công xây dựng phong trào ca hát, âm nhạc trong quần chúng, đặc biệt là ở Hà Nội. Ông công tác tại Vụ Văn hoá quần chúng-thư viện Bộ Văn Hoá-Thông tin.

Các ca khúc do Duy Quang sáng tác (6)

Bình luận (0)