Dương Minh Ninh

Năm 1945 ông tham gia kháng chiến chống  thực dân Pháp, công tác tại Ban Văn nghệ Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh Liên khu V.  Sau Hiệp định Geneve 1954, ông về Huế sống, từ năm 1956-59 dạy học ở Trường Bồ Đề. Từ 1959 học nhạc hàm thụ Trường Universelle Paris về sáng tác và phối khí. Năm 1960 về Quy Nhơn dạy ở Trường Sư phạm và Trường Cường Để đến tháng 4/1975. Năm 1976 vào Nam định cư ở Tân Phú, Đồng Nai. Trong kháng chiến nhiều ca khúc của ông được phổ biến ở Liên khu V như Bài ca tự túc.

Các ca khúc do Dương Minh Ninh sáng tác (3)

Bình luận (0)