Đinh Ngọc Liên
Nghệ sĩ nhân dân Đình Ngọc Liên sinh ngày 1 tháng 5 năm 1912, quê ở Xuân Thủy,  Nam Định. Thành viên sáng lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1957. Nguyên Đoàn trưởng Đoàn Quân nhạc Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân, nguyên Đại tá Quân đội. Đinh Ngọc Liên bước vào nghề quân nhạc từ những năm trước Cách mạng. Cách mạng Tháng Tám thành công, toàn bộ đoàn quân nhạc đã trở thành Đoàn Quân nhạc của Vệ quốc quân và có vinh dự cử Tiến quân ca trong ngày Tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945 do chính Đinh Ngọc Liên chỉ huy.Ông đã tham gia đào tạo nhiều học sinh xuất sắc, phần lớn trở thành những thành viên các dàn kèn trong và ngoài quân đội.Bên cạnh việc xây dựng Đoàn Quân nhạc trở thành chính quy, ông còn là tác giả nhiều hòa tấu kèn nổi tiếng như Chiến thắng Phủ Thông, Xuân chiến thắng, Hải cảng về ta, Chúng ta có Bác Hồ, Vọng gác tiền tiêu, Hành khúc tang lễ…