Delius
Frederick Theodore Albert Delius là nhà soạn nhạc Anh. Sinh ở Bắc England trong một gia đình buôn bán giàu có gốc Đức nhưng ông chống lại hướng nghiệp thương mại của gia đình đối với ông. Ông được gia đình đưa sang Mỹ năm 1884 trông coi đồn điền cam nhưng ông sao nhãng công việc quản lý mà bị ảnh hưởng bời nhạc Mỹ- Phi châu, ông bắt đầu sáng tác. Trở về Đức học sáng tác một thời gian rồi sang Paris chuyên tâm học nhạc. Tác phẩm đầu tiên thành công của ông là ở Đức, nới các nhạc trưởng dựng tác phẩm của ông cuối năm 1890 và những năm sau ông có nhiều tác phẩm được đón nhận. Cuối đời ông bị liệt và mù do căn bẹnh giang mai bị lây từ những năm đầu đến Paris, tuy vậy ông cũng hoàn thành một số tác phẩm nhờ sự giúp đỡ của thư kí.