Delibes

    Clément Philibert Léo Delibes là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ, nhà sư phạm người Pháp. Ông sáng tác nhạc cho ballet, opera và các thể loại khác.

Các thể loại khác do Delibes sáng tác (9)

Bình luận (0)