Đặng Ngọc Long

1985-1989 Ông tốt nghiệp bằng Cử nhân tại Đại học Hanns Eisler Berlin.[5]1990-1993 Ông tốt nghiệp bằng Thạc sĩ tại Đại học Hanns Eisler Berlin.[6]

Đặng Ngọc Long đã biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới (Tây Ban Nha,Ý,Pháp,Tiệp Khắc,Hungary...), năm 1987 ông đoạt giải đặc cuộc thi Guitar quốc tế tại Hungary. Sau này chính ông từng làm là chủ tịch giám khảo, chủ tịch hội đồng nghệ thuật cho nhiều cuộc thi quốc tế[2][3]Năm 1994 một cuộc thi guitar đã được mang tên anh (Long-Wettbewerb für Gitarrensolo[4]) để vinh danh công lao đóng góp của anh cho lĩnh vực đào tạo âm nhạc tại Đức do trường âm nhạc Bernau tổ chức[5].

Từ năm 2004 đến nay ông làmhiệu trưởngtrường Âm nhạc Berlin-Gesundbrunnen, đồng thời là giảng viên dạyguitar.[6]

Chương trình biểu diễn của ông bao gồm tác phẩm từ thề kỷ 15 (Renaissance)- 17(Baroque)- 18 (Klassisch) đến Hiện đại..., Ngoài ra ông còn trình diễn các tác phảm do chính ông biên soạn và chuyển thể từ dân ca Việt nam.

Các thể loại khác do Đặng Ngọc Long sáng tác (1)

Bình luận (0)