Corelli

Arcangelo Corelli là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn violin, nhà sư phạm nổi tiếng người Ý. Ông là một trong những nhà soạn nhạc thời Ba-rôc quan trọng nhất. 

Các thể loại khác do Corelli sáng tác (8)

Bình luận (0)