Clerambault

Louis-Nicolas Clérambault là  một nhạc công Pháp được biết đến như là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ organ. Xuất thân từ gia dình âm nhạc (cha ông và hai người trong các con của cha ông đều là nhạc công)               

Các thể loại khác do Clerambault sáng tác (8)

Bình luận (0)