Clementi

Muzio Clementi là nhà soạn nhạc nổi tiếng, nghệ sĩ piano, nhà sư phạm âm nhạc, nhạc trưởng, biên tập và xuất bản, nhà làm đàn piano. Sinh ở Italia nhưng phần lớn cuộc đời sống ở Anh. Ông nổi tiếng nhất với các bản sonat cho piano và các bài tập piano.. 

Các thể loại khác do Clementi sáng tác (14)

Bình luận (0)