Charpentier

Marc Antoine Charpentier là nhà soạn nhạc Pháp thời kì Ba-rốc. Ông sáng tác rất nhiều tác phẩm với nhiều thẻ loại và chất lượng cao. Ông viết chủ yếu là thánh ca, được người cùng thời tán thưởng

Các thể loại khác do Charpentier sáng tác (1)

Bình luận (0)