Chadwick

George Whitefield Chadwick là nhà soạn nhạc Mỹ. Cùng với Horatio Parker, Amy Beach Foote và Edward MacDowell, ông là đại diện cho cái người ta gọi là Trường phái Anh mới của các nhà soạn nhạc Mỹ cuối thế kỉ 19.

Các thể loại khác do Chadwick sáng tác (3)

Bình luận (0)