Buxtehude
Dietrich Buxtehude là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn đại phong cầm người Đức gốc Đan Mạch. Một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất thời ba rốc.