Buxtehude

  1. Dietrich Buxtehude là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn đại phong cầm người Đức gốc Đan Mạch. Một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất thời ba rốc. 

Các thể loại khác do Buxtehude sáng tác (6)

Bình luận (0)