Bửu Huyền

Trong kháng chiến chống Pháp, ông là thành viên Đội tuyên truyền xung phong Sa Đéc. Vào bộ đội, là cán bộ tuyên văn của đơn vị. Tập kết tra Bắc ông học lớp bổ túc âm nhạc tại trường nhạc số 3 Cao Bá Quát Hà nội (tiền thân của Trường Âm nhạc VN và nhạc viện Hà Nội) Từ cuối 1956 làm BTV âm nhạc Đài TNVN, từ khi Đài THVN thành lập (1971) ông phụ trách phòng Văn nghệ. 1975 ông được chuyển vào TP HCM phụ trách Ban Văn nghệ Đài  TH TPHCM

Các ca khúc do Bửu Huyền sáng tác (8)

Tư liệu liên quan (3)

Bình luận (0)