Bùi Đức Huyên

Ông sinh năm 1937 ở Phùng (Đan Phượng, Hà Nội). Năm 1961, tốt nghiệp toán, lý Đại học Sư phạm Hà Nội, được điều làm giáo viên văn hóa trường sĩ quan Pháo binh Sơn Tây.

Sau vài năm, ông được điều về T.Ư Đoàn, làm cán bộ Đoàn ở Đặc khu Hồng Quảng. Bài hát “Em yêu đất mỏ quê em” ra đời trong hoàn cảnh ấy. Rồi 1972 ông tái ngũ, vào Quảng Trị, được điều sang Lào, vừa soạn giáo trình vừa dạy văn hóa cho các chiến sĩ Pa-thét Lào. Cuối năm 1975, ông giải ngũ về T.Ư Đoàn. Đầu năm 1976, ông về Chương trình phát thanh Thanh niên đến khi về hưu tháng 11/2000.

Các ca khúc do Bùi Đức Huyên sáng tác (1)

Bình luận (0)