Bruhns

Nicolaus Bruhns  là nhà soan nhạc Đức-Đan Mạch và là nhạc công đàn organ và violon. Ông là một nhạc sĩ và nhạc công organ nổi tiengs ở thế hệ của ông. Tác phẩm còn lại rất ít: chỉ 12 bản thanh nhạc và 5 bản nhạc đàn organ còn lưu lại đến nay.

Các thể loại khác do Bruhns sáng tác (1)

Bình luận (0)