Bruckner

  1. Anton Bruckner là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đại phong cầm, nhà sư phạm người Áo nổi tiếng với các bản giao hưởng và thánh ca

Các thể loại khác do Bruckner sáng tác (33)

Bình luận (0)