Bruch

 Max Buch, còn được biết với tên Max Karl August Buch, là nhạc sĩ lãng mạn và nhạc trưởng. Ông đã viết hơn 200 tác phẩm bao gồm 3 bản concerto cho violon và nhiều tác phẩm khí nhạc, hợp xướng.

Các thể loại khác do Bruch sáng tác (1)

Bình luận (0)