Borodin

  1. Aleksandr Porfiryevich Borodin là nhà hóa học, nhà soạn nhạc, tiến sĩ y khoa, nhà hoạt động xã hội người Nga. ông là một trong những thành viên của Nhóm nhạc Năm người. Ông là người sáng lập ra dòng giao hưởng anh hùng của Nga

Các thể loại khác do Borodin sáng tác (12)

Bình luận (0)