Berlioz
Louis Hector Berlioz là một nhà soạn nhạc người Pháp thuộc trường phái lãng mạn, được biết đến nhiều nhất nhờ các bản Giao hường dị thường và Cầu hồn (Requiem). Berlioz đã đóng góp đáng kể vào dàn nhạc hiện đại với luận án của mình về việc phối các nhạc cụ. Ông đã chỉ rõ sức mạnh to lớn của dàn nhạc trong một số tác phẩm : là nhạc trưởng, ông đã chỉ huy nhiều buổi hòa nhạc với hơn 1000 nhạc công. Ông cũng sáng tác khoảng 50 ca khúc. Ảnh hưởng của ông có tác dụng then chốt đến sự phát triển thêm chủ nghĩa lãng mạn, đặc biệt ở các nhạc sĩ như Richard Wagner, Nikolai Rimsky-Korsakov, Franz Liszt, Richard Strauss, Gustav Mahler và nhiều người khác.