Bành Mẫn

Năm 1959 học piano ở Trường Âm nhạc Việt Nam, đang học dở chuyển sang làm diễn viên Đoàn Ca Múa Tổng cục chính trị rồi lại quay về Trường học hết hệ trung cấp. Ra trường là giáo viên dạy piano cho các trường nghệ thuật. 1984 theo học lớp đại học sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội . Sau đó về công tác ở Trường Múa Việt Nam.

Các ca khúc do Bành Mẫn sáng tác (4)

Bình luận (0)