Bach, JS
Johann Sebastian Bach là nhạc sĩ, nhạc công đàn organ, đàn harpe, violon và viola Đức, người đã cống hiến và làm việc bèn bỉ để đưa hợp xướng, dàn nhạc và độc tấu nhạc cụ thành bộ phận cấu thành của thời kì Ba-rốc và đưa chúng đến độ muồi. Mặc dù ông không giới thiệu những hình thức mới, ông đã làm giàu phong cách Đức đang thịnh hành bằng kĩ thuật đối âm mạnh mẽ, một sự kiểm soát hòa âm và kết cấu chủ đề không có đối thủ, và sự mô phỏng nhịp điệu, hình thức và bố cục của nước ngoài đặc biệt là từ Ý và Pháp.