Bach, CPE

Carl Philipp Emanuel Bach là nhạc sĩ và nhạc công Đức thời kì cổ điển, là con thứ năm và là con trai thứ hai còn sống của Johann Sebastian Bach và Maria Barbara Bach. Tên của ông được đặt để tưởng nhớ người cha đỡ đầu Georg Philipp Telemann, một người bạn của cha Emanuel Bach. Emanuel Bach là một nhạc sĩ có ảnh hưởng lớn vào thời kì chuyển tiếp giữa phong cách ba-rốc của cha ông và phong cách cổ điển và lãng mạn tiếp sau đó.

Các thể loại khác do Bach, CPE sáng tác (5)

Bình luận (0)