Albinoni

Tomaso Giovanni Albinoni là nhà soan nhạc Italia thời kì Ba-rôc. Sinh thời ông nổi tiếng là người viết opera, ngày nay ông được nhớ đến chủ yếu là về khí nhạc như các bản concerto, một số thường xuyên được ghi âm. Ông đã viết khoảng 50 vở opera trong đó 28 vở đã được viết ở Vơ-ni-dơ trong khoảng năm 1723 đến 1740, trong khi đó có một số nguồn thời nay gán cho ông - có thể hơi cường điệu - 81 vở opera. Ngày nay ông được mọi người ghi nhận nhiều nhất là về khí nhạc, đặc biệt là các concerto viết cho kèn ô-boa. Ông là người Ý được biết đến đầu tiên sử dụng kèn ô-boa như một nhạc cụ solo trong concerto và công bố tác phẩm năm 1715 mặc dù trước đấy concerto với ô-boa solo có thể đã được các nhà soạn nhạc Đức như Telemann hoặc Handel viết. Ở Italia, Aandro Narcello xuất bản concerto cho o-boa gam Rê thứ nổi tiếng muộn hơn một chút, vào năm 1717.

Các thể loại khác do Albinoni sáng tác (31)

Bình luận (0)