Bế Kiến Quốc

Các ca khúc lời của Bế Kiến Quốc (4)

Tư liệu liên quan (3)

Bình luận (1)

  1. kaylauu

    Là cô Kayla, đến từ Hoa Kỳ, tôi đã xem qua hồ sơ của bạn và tôi thích mọi thứ về bạn, tôi sẽ muốn biết thêm về bạn, có một điều rất quan trọng tôi muốn chia sẻ với bạn. Xin vui lòng liên hệ với tôi qua Email riêng tư ( kaylasobonilla24@gmail.com ), tôi chờ phản hồi nhanh của bạn. Cảm ơn!

    Am Miss Kayla, from United State,I have gone through your profile and i like everything bout About you, I will like to know more about you, there is something very important i will like to share with you.please kindly contact me through my private Email ( kaylasobonilla24@gmail.com ) ,i wait for your quick response.thanks!