Xuân Theo
NSƯT Xuân Theo từng là diễn viên Đoàn chèo Tổng cục hậu cần nay là Nhà hát chèo quân đội. Tên tuổi của bà gắn với vai nguyên phi Ỷ Lan trong vở “Nhiếp chính Ỷ Lan”.