Văn Hồng
Ông từng là diễn viên của Đoàn ca kịch Liên khu V. Ông là một trong những nghệ nhân gốc Bắc đã học và biểu diễn thành công Bài chòi. Ông là một trong các nghệ sĩ tích cực tham gia dự án "Phục hồi nghệ thuật hát Bài chòi ở miền Bắc" do Bộ VH,TT&DL giao cho Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc thực hiện, đã triển khai từ cuối những năm 2000.