Tiến Thọ
Ông tên đầy đủ là Lê Tiến Thọ, quê ở Thanh Hóa. Ông thành công cả trong vai trò diễn viên, lẫn viết kịch bản và đạo diễn trong bộ môn nghệ thuật Tuồng. Ông nhiều lần đạt huy chương vàng tại các Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp.Để có thêm kiến thức hỗ trợ cho con đường nghệ thuật của mình, năm 1986, NSND Lê Tiến Thọ quyết tâm thi đậu vào khoa Văn trường Đại học Tổng hợp. Sau 5 năm tốt nghiệp ra trường, ông giữ các cương vị: Giám đốc Nhà hát Tuồng Trung ương; năm 1996, ông được điều lên làm Cục phó, rồi Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn và đến đầu năm 2003 ông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (sau này là Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch). Hiện tại, ông là Chủ tịch Hội Sân khấu Việt Nam.Ông đã được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú và Nghệ sĩ nhân dân.