Thanh Long Bass
Thanh Long Bass sinh tại Sài Gòn. Ông có biệt hiệu này vì ông luôn gắn bó với cây guitar bass.Là dân Sài Gòn chính gốc, mới học lớp đệ thất (lớp 6 bây giờ), Thanh Long đã có dịp làm quen, với cây guitar bass. Thanh Long là một trong những người nòng cốt đầu tiên gây dựng Đoàn ca nhạc nhẹ Tháng Tám.. Chính vì vậy ông được chọn vào nhóm ca khúc chính trị Rạng Đông (cùng với các ca sĩ Cẩm Vân, Sĩ Thanh, Hồng Danh, tay trống Bạch Ly...), thay mặt thanh niên VN tham dự Festival Thanh niên thế giới lần 10 được tổ chức tại CHDC Đức (1980). Ở Đoàn ca nhạc nhẹ Tháng Tám, Thanh Long vừa là nhạc công đàn guitar bass, vừa hát bè phụ họa cho các ca sĩ, lại vừa là một giọng ca “dự trữ”.