Thanh Hải (NH Chèo QĐ)

Thanh Hải là diễn viên Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần nay là Nhà hát chèo Quân đội, anh đã được phong tặng danh hiệu NSUT

Các ca khúc do Thanh Hải (NH Chèo QĐ) trình bày (6)

Bình luận (0)