Tâm Trừng
Năm 1961 bà học thanh nhạc trong Dàn Hợp xướng Nhà hát Giao hưởng-Hợp xướng-Nhạc Vũ kịch Việt Nam. Năm1977 học tại chức ở Nhạc viện Hà Nội. Năm 1978 đi thực tập về thanh nhạc tại Bun-ga-ri.Bà là một trong những nghệ sĩ đơn ca chủ chốt của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam.Giọng nữ trầm, âm vực rộng, vang, ấm áp, bà nắm vững kĩ thuạt bel canto, aã bi ểudiễn đơn ca trên nhiều sân khấu trong và ngoài nước. Bà đã đảm nhiệm nhiều vai trong các vở nhạc kịch lớn như vai Bà mẹ trong vở Núi rừng hãy lên tiếng, vai chị Vân và mụ Ba trong Cô sao, vai Kiều Vân trong Người tạc tượng, vai Suzuki trong Madam Butterfly, vai Zita trong Ruồi Trâu....