Phương Thanh (2)

Hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, giải nhì Sao Mai dòng Dân ca

Các ca khúc do Phương Thanh (2) trình bày (1)

Bình luận (0)