Nguyễn Thị Hồng
Bà là diễn viên hát Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, nay là Nhà hát Đài TNVN.Bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Bà nghỉ hưu năm 1985.