Ngọc Bích (CL)
Tên đầy đủ của bà là Trần Ngọc Bích. Bà sinh năm 1947, tại Cần Thơ. Gia đình không có ai theo nghệ thuật. Bà đã giành HCV giải Thanh Tâm năm 1967. Sau năm 1975, bà hát cho đòan Sài Gòn 2, đóng rất nhiều vai chính trong các vỡ diễn của đoàn. Năm 1992, Đoàn Sài Gòn 2 tan rã, bà không hoạt động nghệ thuật nữa.