Kim Thanh

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, năm 1972 được tuyển vào Trường Nghệ thuật Quân đội. Năm 1974 được phân công về Đoàn Văn công Quân Giải phóng Tây Nguyên. Cuối năm 1975 do thay đổi tổ chức, Đoàn VC QGP Tây Nguyên giải thể, chị và một số diễn viên khác như Rơ Chăm Phiang được chuyển về Đoàn Văn công Quân khu 5. Năm 1977 chuyển ngành về công tác tại Hà Nội. Từ năm 1980 đến nay chị làm cộng tác viên của Nhà hát Tuổi trẻ và một số nhà hát khác. Là thành viên tích cực của CLB Đồng Đội.

Các ca khúc do Kim Thanh trình bày (1)

Bình luận (0)