Hợp xướng Hanoi Harmony
Hợp xướng Hanoi Harmony là dàn hợp xướng thuộc Trung tâm Khuyến nhạc của Hội Âm nhạc Hà Nội. Đoàn được thành lập tháng 3 năm 2011 với các thành viên là những người có khả năng ca hát đủ mọi lứa tuổi từ 18 đến trên 70 với nhiều nghề nghiệp khác nhau: ca sĩ chuyên nghiệp nghỉ hưu, CBCNV nghỉ hưu, giáo viên dạy nhạc trường phổ thông, sinh viên các trường nghệ thuật, CBCNV đương chức...Phụ trách dàn dựng và chỉ huy là TS-Nhạc sĩ Nguyễn Thiếu Hoa và PGS-Tiến sĩ-Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường, Phụ trách luyện thanh là NSUT Bích Việt. Đoàn đã tập và biểu diễn trong các chương trình của Hội Âm nhạc Hà Nội và các chương trình khác nhiều bản hợp xướng có và không nhạc đêm của nhiều nhà soạn nhạc trong và ngoài nước.