Hồng Vân (Chèo)

Chị là diễn viên Đoàn nghệ thuật chèo Quảng Ninh. Chị đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Các ca khúc do Hồng Vân (Chèo) trình bày (1)

Các ca khúc do Hồng Vân (Chèo) trình bày (4)

Bình luận (0)