Hồng Hạnh (DC)
Hồng Hạnh tốt nghiệp thủ khoa ở trường Đại học SK & ĐA HN và về làm việc tại Đoàn II của Nhà hát cải lương trung ương. Chị đã được giao đóng một số vai chính, và đã giành HCB Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005.