Eugen Prochac (cello)

Eugen Prochác là một nghệ sĩ cello người Tiệp Khắc. Ông từng học ở Nhạc viện Bratislava và ở Học viện âm nhạc kịch nghệ ở Praha. Ông giành một số giải thưởng trong nước và quốc tế và đi biểu diễn ở nhiều nước.Ông cũng hoạt động nhiều trong lĩnh vực giảng dạy, ông dạy ở nhiều nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Các ca khúc do Eugen Prochac (cello) trình bày (1)

Bình luận (0)