Duy Tân

Duy Tân là người Hà Nội. Ngay từ thời phổ thông, Duy Tân đã theo học thầy Quý Dương. Những năm vào trường nhạc Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Duy Tân lại tiếp tục học ông. Với chất giọng nam trung khỏe và sáng, khi ra trường, Duy Tân được phân công về Đoàn Ca múa Hải Phòng. Ông thể hiện thành công một số ca khúc thời chiến như bài “Đào công sự” của Nguyễn Đức Toàn, Bài ca đảo Bạch Long Vỹ” của Vũ Ngọc Quang (thơ Mai Nam)… Ông có hát một số ca khúc thu thanh trên sóng Đài TNVN.

Các ca khúc do Duy Tân trình bày (7)

Bình luận (0)