Đỗ Tố Hoa
Đã học hệ trung cấp thanh nhạc 3 năm tại Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đôi rồi học tiếp 4 năm ở Học viện nghệ thuật Quảng Tây - Trung Quốc. Trong thời gian học ở TQ cô đã tham gia cuộc thi "Con đường của ngôi sao" (một cuộc thi lớn ở Trưng Quốc) và giành giải nhì. Năm 2017 co tham gia cuộc thi Sao mai và giành giải nhất dòng cổ điển - thính phòng.