Đình Chiểu
NSUT Đình Chiểu là giọng solo nam của Đoàn Ca múa Thái Bình. Đầu những năm 2000 ông chuyển sang Trường Nghệ thuật Thái Bình làm Hiệu trưởng để đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ.