Bích Liên (DC)

Bà là một trong những nghệ sĩ Bài chòi từ Liên khu 5 tập kết ra Bắc tham gia phục hồi nghệ thuật Bài chòi và dàn dựng thành công vở “Thoại Khanh - Châu Tuấn”, được thưởng huy chương Vàng tại Hội diễn sân khấu toàn quốc.

Các ca khúc do Bích Liên (DC) trình bày (1)

Bình luận (0)