Trên đường chiến thắng

Bình luận (2)

  1. Anh Thư

    Phần tác giả bài này của Hoàng Anh (sáo) có ghì là Đinh Thìn. Trong phần tiểu sử của ông trên trang, bài này là một trong những sáng tác của ông. Đề nghị BBT-BQT xem xét cập nhật.

  2. Búa Liềm

    Tác giả của bài hát cũng chính là Đinh Thìn đấy các bác ạ!