Tình Bác sáng đời ta

Bình luận (2)

  1. Teot3g
    Cho cá nghe nhạc bạn sẽ câu được nhiều cá hơn đấy Ngư Ông ạ!
  2. Ngư Ông

    Sao đợt này tuyền bài hay thế nhẩy? Ối, mong sao cá đừng cắn câu để có thời gian nghe nhạc. Hì hì hì...