Rừng chiều (Chuyển soạn cho guitar và độc tấu)

Bản nhạc

RỪNG CHIỀU
Sáng tác: Vũ Thanh
Chuyển soạn cho guitar và độc tấu: Phạm Lợi

Bình luận (0)